BUDOVAUČITELÉZUŠ HarmonieZUŠ Harmonie
   

Harmonie

Kontakt

ZUŠ Harmonie Zlín, s.r.o.
B. Němcové 258
760 01 Zlín

Tel.: 577 221 330
E-mail: info@zus-harmonie.cz

Další údaje …

Sponzoři

Zlín

Asociace

AZUŠ ČR

Sdružení soukromých škol

Facebook

Školné

Platba školného

Úplata za vzdělávání se platí pololetně převodem na účet 2500946336/2010, pod variabilním symbolem daným školou. Platbu školného za 2. pololetí školního roku 2019/2020 je nutné uhradit do 31.1.2020.

Výše školného

Hudební obor - Individuální výuka 1700 Kč / pololetí
Hudební obor - Skupinová výuka (2 žáci v hodině) 1400 Kč / pololetí
Hudební obor - Přípravná hudební výchova (PHV) 1400 Kč / pololetí
Výtvarný obor 1200 Kč / pololetí
   

 

Aktualizováno: 06. 02. 2020 14:31:50
© 2012 Základní umělecká škola HARMONIE Zlín, s. r. o.  |  Technická realizace webu: Ing. Michal Heczko